2 min. leestijd

Augmented Reality en Virtual Reality

Wat zijn de verschillen?

Virtual Reality

Naast verschillen hebben de technologieën ook overeenkomsten. Beide hebben een apparaat nodig dat 3D objecten weergeeft en het kan onze perceptie op de wereld veranderen.

Maar wat zijn nou de verschillen tussen deze mediums? Er bestaat nogal wat verwarring over.

Augmented Reality

Augmented reality betekent letterlijk ‘toegevoegde werkelijkheid’. Augmented reality voegt dimensies toe door digitale beelden op de werkelijkheid te projecteren. Kortom: virtuele 2D of 3D objecten worden toegevoegd aan de echte wereld. 

Virtual Reality

De letterlijke betekenis is: ‘virtuele werkelijkheid’. In virtual reality begeeft men zich in een compleet virtuele wereld, met alleen maar virtuele objecten. Samengevat: een digitale wereld, waar men ook naar kijkt.

 

Verschillen Augmented Reality en Virtual Reality

Het belang van augmented reality

Dit verschil zorgt voor andere toepassingen, met augmented reality als winnaar. Zo wordt geschat door Marketsandmarkets (2020) dat virtual reality een marktwaarde bezit van 30 miljard euro in 2024. Anderzijds wordt voorspeld dat augmented reality een marktwaarde heeft van maar liefst 54 miljard euro in 2024. Een duidelijke winnaar dus. Wij leggen u graag uit waarom.

De toepassing

Virtual reality wordt veelal toegepast bij het creëren van meeslepende ervaringen en bij het trainen van mensen. Met augmented reality zijn deze toepassingen ook mogelijk, maar AR gaat verder. Bij augmented reality ziet men nog de fysieke wereld. Door daarin data te presenteren ontstaat meer helderheid, duidelijkheid en tastbaarheid voor mensen. Zo kan augmented reality o.a. worden ingezet om te inspecteren, instrueren en bij het trainen van mensen. Maar daarnaast wordt het ook ingezet bij het verrijken van bestaande producten of advertenties.

Bij virtual reality ziet men de fysieke wereld niet. De hele wereld bestaat dan uit digitale data. Hierdoor kunnen minder toegankelijke omgevingen worden gecreëerd voor o.a. trainingen voor astronauten en oudheidskundigen.

De keuze

De vragen die centraal staan bij het bepalen van het meest geschikte medium zijn:

1. Draagt het bij aan de oplossing wanneer de fysieke wereld nog aanwezig is?

2. Is de context beschikbaar in de fysieke wereld?

Indien vraag 1 met ja wordt beantwoord, ligt het voor de hand om voor AR te kiezen. Als vraag 1 met nee wordt beantwoord is de keuze voor virtual reality snel gemaakt. Daarnaast is er nog een antwoord. Namelijk dat het niets uitmaakt of de fysieke wereld aanwezig is. In dat geval zal de beslissing worden gemaakt op basis van factoren zoals: complexiteit, context, haalbaarheid en budget. U kunt zich voorstellen dat het maken van een wereld met alleen maar 3D objecten meer tijd en geld kost dan het creëren van enkele 3D objecten. Hierdoor wordt in de meeste gevallen augmented reality aangewezen als winnaar, mits het technisch haalbaar is.

Toch is het niet zo zwart wit als het lijkt. Neem bijvoorbeeld een militaire training bij het uitschakelen van terroristen in een oorlogsgebied. Hoe denkt u dat deze situatie het meest vergelijkbaar nagebootst kan worden? Met augmented reality of virtual reality?

Het gehele oorlogsgebied nabootsen met echte acteurs, rekwisieten in de fysieke wereld, in combinatie met toepassingen van augmented reality is zeer kostbaar. Zeker als de training vaker dan één keer herhaald moet worden. Dan lopen de kosten al snel op. Met virtual reality kan de training zo vaak herhaald worden als men wil en kan de omgeving zo realistisch mogelijk worden nagemaakt. Dan begrijpt u waarom virtual reality ook waarde heeft bij het inzetten voor trainingen.

 

Samengevat

Augmented- en virtual reality zijn ondanks hun overeenkomsten toch nog heel verschillend. Bij augmented reality wordt de virtuele wereld gecombineerd met de echte wereld. En bij virtual reality ziet men alleen een virtuele wereld om zich heen. De verschillen zijn niet alleen terug te zien in de techniek, maar ook bij de toepasbaarheid voor organisaties. Zo wordt augmented reality veelal toegepast om duidelijkheid en levensvatbaarheid te creëren in een beschikbare omgeving. En virtual reality om mensen een niet beschikbare omgeving te laten ervaren, denk bijvoorbeeld aan gaming, militaire trainingen en nieuwbouw projecten.

Waar denkt u dat augmented- en virtual reality voor ingezet gaan worden de komende 5 jaar?

Bent u benieuwd hoe augmented reality toepasbaar is binnen een branche waarbinnen u werkzaam bent? Bekijkt u dan eens de branche pagina’s op onze website.

Virakle ontwikkelt augmented reality software om procesverbeteringen te realiseren voor organisaties.

MEER NIEUWS

5 Voordelen van virtuele showrooms op AR-/VR Brillen
Lees Meer >

Augmented shopping: Veilig kerstinkopen doen tijdens Corona
Lees Meer >

Ga naar de bovenkant