Ik hoop dat je dit blogartikel met plezier leest.
Als je hulp nodig hebt bij software, CAD/3D of XR vraagstukken, klik hier.

Hoe de hightech industrie foutloos gaat werken

Digitale Werkinstructies
Wil jij meer uit jouw bedrijf halen?

Hey, wij zijn Virakle. We zijn vastberaden om bedrijven efficiënter te laten werken en meer omzet te laten genereren met technologie.
Samen ontdekken of dat bij u mogelijk is?

Over Virakle

Virakle ondersteunt multinationals en het mkb bij het digitaliseren van hun operaties. Naast onze specialisatie in maatwerk applicatie ontwikkeling en 3D technologieën, creëren we veelzijdige softwareoplossingen voor diverse toepassingen.

De uitdagingen van productiebedrijven worden steeds complexer. Meespelende factoren zijn globalisering en technologische vooruitgang. Uit verscheidene onderzoeken blijkt dat veel productiebedrijven voor dezelfde uitdagingen komen te staan.

Een tekort aan vaardig productiepersoneel en de toenemende kenniskloof tussen startend en ervaren personeel

Er bestaat een significant tekort aan technisch personeel. In het derde kwartaal van het afgelopen jaar stonden er in totaal 56.300 technische vacatures open in Nederland. Heb je dan toch het juiste personeelslid gevonden, dan moet je gemiddeld 1 jaar wachten voordat hij/zij dezelfde productiviteit heeft als de gemiddelde ervaren werknemer. Zo kost het vervangen van een medewerker al snel gemiddeld één bruto jaarsalaris. Dit kan zelfs oplopen tot drie keer zoveel. Zeker nu de babyboomers generatie met pensioen dreigt te gaan wordt het belangrijker om de onboarding fase zo effectief en vloeiend mogelijk in te richten. Zo kan de nieuwe generatie gemakkelijk instromen zonder dat kennis en ervaring verloren gaat.

De toenemende kwaliteit van concurrerende producten

In een wereld waarin grenzen vervagen en landen steeds dichter bij elkaar komen, blijft de concurrentie toenemen. Dit heeft als gevolg dat klanten meer eisen stellen aan hun leveranciers. Eén daarvan is het leveren van hoogwaardige producten. Bij het ontwikkelen van deugdelijke producten zonder fouten is een gestructureerd proces onmisbaar. Om dit effectief in te richten zijn ondersteunende middelen nodig die het maken van fouten beperken tot een minimum.

Ook Pneutec staat voor deze uitdagingen.

Wie is Pneutec?

Pneutec is gespecialiseerd in pneumatiek, vacuümtechniek, fluid control en vertragingstechniek. Door deze specialismen te combineren met innovatie creëren zij unieke waardeproposities voor hun klanten. Pneutec mag multinationals waaronder ASML tot haar klantenbestand rekenen.

Een recente ontwikkeling is dat ASML van leveranciers – zoals Pneutec – eist dat zij foutloos te werk gaan (0% foutpercentage). De huidige middelen die het bedrijf nu inzet om foutloos te werken, schieten tekort. Daarnaast denkt Pneutec dat productiemedewerkers tijd kunnen besparen met (buddy)checks, assemblage werkzaamheden en het inwerken van nieuwe werknemers. Er is een groeiende behoefte om slimmer te werken waardoor effectiviteit en efficiëntie wordt bevorderd. Een middel dat perspectief kan bieden is Viraguides.

Naar aanleiding van deze groeiende behoefte zijn in overleg doelstellingen opgesteld om te voldoen aan de verwachting van ASML (0% foutpercentage).

  • Doelstelling 1: het foutpercentage in productie reduceren naar 0%.
  • Doelstelling 2/3: tijd besparen tijdens het assembleren.
  • Doelstelling 2/3: tijd besparen bij buddy checks.
  • Doelstelling 4: inwerktijd van nieuw personeel reduceren.
    *Bovenstaande doelstellingen zijn geprioriteerd op basis van urgentie.


Om deze doelstellingen te bereiken is er eerst ‘Medium Viable Product’ (MVP) ontwikkeld.

“De doelstellingen van een MVP zijn het valideren van het uitgangspunt van een product, het testen van hypothesen over marktbehoeften, het aanpassen van de product visie en het prioriteren van waar te investeren in toekomstige ontwikkeling.” – Sparkpost 2021

Bouwen, meten, leren en bijsturen/door ontwikkelen. Dit is de leidraad die wordt gebruikt om bovenstaande doelstellingen te bereiken.

Pneutec haar MVP, hoe werkt dat precies?

Om fouten te voorkomen en tijd te besparen moeten medewerkers duidelijker geïnstrueerd worden. Pneutec werkt nu met afgebeelde werkinstructies. Het nadeel hiervan is dat deze werkinstructies tweedimensionaal worden weergeven, terwijl het product in feite driedimensionaal is. Dit maakt het voor personeel lastig om afgebeelde 2D werkinstructies te interpreteren. Zeker wanneer het gaat om een nieuwe werknemer voor wie vrijwel alles nieuw is.

Vergelijk het met een handleiding voor het in elkaar zetten van een kast. Niet elke afbeelding is even duidelijk omdat deze vaak vanuit één hoek/perspectief wordt weergegeven. Wat er mist is een driedimensionaal aanzicht.

Door middel van een slimme bril (Hololens 2) wordt een 3D stappenplan geprojecteerd op de werktafel. Beeld jezelf in dat je kijkt door een glazen bril die 3D hologrammen projecteert op een werktafel. Een medewerker volgt op zijn/haar eigen tempo het holografische stappenplan. Hij/zij bepaalt vervolgens zelf wanneer de volgende stap wordt weergegeven. Met deze methode leert en werkt men tegelijkertijd zonder dat er een ‘trainer’ nodig is.


Viraguides software laat een onderdeel knipperen waarna een medewerker controleert of het product juist is geassembleerd. De medewerker geeft vervolgens akkoord of niet akkoord.

Hetzelfde is van toepassing op buddychecks. Na assemblage van een product wordt een buddy gevraagd om na te lopen of alle handelingen juist zijn uitgevoerd. Dit gebeurt nu aan de hand van een papieren checklist. Bij de MVP wordt ingezet op het in 3D inzichtelijk maken van de checks die uitgevoerd moeten worden door de buddy. De buddy vinkt daarna de checks af in Viraguides zodat niets wordt vergeten. De visuele weergave zorgt ervoor dat de kwaliteit beter wordt gewaarborgd.

Later worden de resultaten van de checks opgeslagen in één centraal systeem. De Hololens 2 checkt vervolgens of het eindproduct voldoet aan alle eisen. Een medewerker scant het product door zijn hoofd om het product heen te bewegen. Kunstmatige intelligentie (AI) software berekent vervolgens of maatvoeringen correct zijn en/of onderdelen juist zijn aangesloten. Dit verkleint de kans op fouten tot een minimum.

Visie

De visie van Virakle haar product Viraguides; een leek kan het werk doen.

Met Viraguides streven we naar het versimpelen van werk tot een niveau waarop geen voorkennis nodig is. De volgende prioriteit ligt op het automatiseren en versimpelen van handelingen.

Denk aan een label dat moet worden aangebracht op een product. Bij Pneutec zijn deze labels foutgevoelig. Elk label bevat een cijfer/lettercode. Deze labels verschillen (minimaal) van elkaar: soms de gehele code, soms maar een enkele letter of cijfer. Nu wordt nog te vaak het verkeerde label gebruikt voor een product. Ook de positie waar het label geplakt wordt is belangrijk. Het gaat hier om marges van enkele millimeters. In plaats van een mens kan software deze codes en locaties controleren. Hierdoor worden fouten voorkomen.

Plan van aanpak na de MVP van Pneutec

Om de precieze ROI vast te stellen wordt het assemblageproces van een product -met hoge volumes- gedigitaliseerd. Viraguides software gaat vervolgens getest worden in de productie om resultaten te meten. Hierna wordt bepaald welke vervolgstappen worden ondernomen. Mogelijke uitkomsten zijn het ontwikkelen van functionaliteiten zoals tekst herkenning, maar ook het creëren van meerdere 3D stappenplannen. Volg onze LinkedIn pagina om up-to-date te blijven van de ontwikkelingen of kom meer te weten over Viraguides.

Liever een virtuele bak koffie met een van onze experts? Neem dan contact met ons op.

Kosten besparen met de visionairs van Virakle?

Vul jouw gegevens in en wij bellen je z.s.m. voor een afspraak.