2 min. leestijd

Virtual & Augmented Reality en Kunstmatige Intelligentie voor Industriële Applicaties

De Opkomst van Geavanceerde Technologieën in de Industrie: Fieldlab VIA APPIA als Pionier

In de moderne industrie is er een groeiende interesse in het toepassen van geavanceerde technologieën zoals Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Kunstmatige Intelligentie (AI). Deze technologieën hebben het potentieel om de efficiëntie, veiligheid en besluitvorming binnen industriële omgevingen te verbeteren. Een belangrijk initiatief dat zich richt op de industrialisatie van AI en VR/AR binnen het domein van onderhoud en service is Fieldlab VIA APPIA. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de doelstellingen van dit fieldlab en de aanpak die wordt gehanteerd.

Doelstellingen van fieldlab VIA APPIA

Het primaire doel van fieldlab VIA APPIA is om de toepassingen van AI en VR/AR binnen een context van onderhoud en service te industrialiseren. Dit wordt bereikt door de krachten, kennis en ervaringen van de deelnemende projectpartners te bundelen. Gezamenlijk worden de beste kansen geanalyseerd en bepaald hoe waardevolle industriële toepassingen kunnen worden ontwikkeld. Het idee is om de denkbeeldige VIA APPIA samen af te leggen, waarbij de “dataveredelingsketen” wordt benut om AI- en VR/AR-toepassingen in te bedden in operationele organisaties en processen.

Belangrijke vraagstukken en uitdagingen

Binnen VIA APPIA spelen verschillende vraagstukken een rol met betrekking tot het gebruik van deze technologieën in fysieke industriële omgevingen. Eén van deze vraagstukken is de robuustheid van de toepassingen, die noodzakelijk is voor operationeel gebruik en besluitvorming. Daarnaast is er aandacht voor grootschalige kennisvastlegging en -overdracht, gezien de vergrijzing van de beroepsbevolking en de opkomst van remote werken, ook na de COVID-19-pandemie. Het fieldlab richt zich op het vinden van oplossingen voor deze uitdagingen.

Aanpak van fieldlab VIA APPIA

Het fieldlab VIA APPIA hanteert een gestructureerde aanpak om de doelstellingen te bereiken. In de eerste fase worden toepassingen ontwikkeld door middel van communities of practice. Deze communities brengen gezamenlijke inzichten samen en creëren kennisproducten die vervolgens geïmplementeerd en gevalideerd worden binnen Living Labs. Deze Living Labs zijn pilotomgevingen binnen de industrie waar de ontwikkelde toepassingen in de praktijk worden getest. Ten slotte worden de geleerde lessen en best practices gedeeld met de bredere industrie door het opzetten van een WCM-loket.

Virakle innoveert met AR en VR in VIA APPIA
met 3D-werkinstructies

Virakle zal deelnemen aan Fieldlab VIA APPIA door haar innovatieve 3D werkinstructie platform voor Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) verder te ontwikkelen. De focus van Virakle ligt op het creëren van geavanceerde 3D-werkinstructies die werknemers in staat stellen om complexe taken efficiënt en veilig uit te voeren. Door deel te nemen aan VIA APPIA zal Virakle haar tool verder verbeteren en aanpassen aan de specifieke behoeften van de industrie, met als doel de implementatie van AR en VR in onderhouds- en serviceprocessen te optimaliseren. Met deze ontwikkelingen zal Virakle een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere industrialisatie van AI en VR/AR binnen de industrie en de transformatie van traditionele werkinstructies naar een meer interactieve en intuïtieve ervaring.

Conclusie

Fieldlab VIA APPIA speelt een belangrijke rol in het bevorderen van de industrialisatie van AI en VR/AR binnen de industrie, met name op het gebied van onderhoud en service. Door het bundelen van krachten en het delen van kennis en ervaring, worden waardevolle synergieën gecreëerd die de verdere ontwikkeling en acceptatie van AI en VR/AR binnen de industrie stimuleren. VIA APPIA fungeert als een platform voor samenwerking en samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, waardoor de industrie kan profiteren van innovatieve toepassingen en baanbrekende oplossingen. Door gezamenlijk te werken aan het industrialiseren van AI en VR/AR, wordt een solide basis gelegd voor de toekomst van de industrie, waarin deze geavanceerde technologieën een integraal onderdeel zullen zijn van de dagelijkse activiteiten en processen.

Vragen over onze diensten?

Stel jouw vraag en een medewerker neemt z.s.m. contact met je op.

    MEER NIEUWS